Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Gemeenteraad

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad bepaalt in hoofdlijnen het gemeentebeleid en controleert of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert.

/bestuur-en-organisatie/wat-doet-de-gemeenteraad_42866/

Wat doet de griffie?

De griffier is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083407 of via cobie.miedema@valkenswaard.nl

/bestuur-en-organisatie/wat-doet-de-griffie_42869/

Ingekomen brieven

Brieven van het college aan de raad, brieven inwoners, overheidsorganisaties en andere instellingen, weeklijsten.

Naar de pagina

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek voor de gemeenteraad en de inwoners van Valkenswaard.

/bestuur-en-organisatie/rekenkamercommissie_42860/

Samenstelling gemeenteraad

De gemeenteraad van Valkenswaard bestaat uit 23 raadsleden: contactgegevens en nevenfuncties.

Naar de pagina

Login raad

Afgeschermd gedeelte voor de gemeenteraad.

Naar de pagina

Moties en amendementen

De door de raad ingediende moties en amendementen.

Naar de pagina

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven: Drie decentralisaties, Economisch Nieuws, Europalaan, Lage Heide, N69, Samenwerking A2-gemeenten, Sportverenigingen, Toekomstvisie, Toekomstvisie Brandweerzorg.

Naar de pagina

Vergaderingen

Raadsvergaderingen, commissievergaderingen, agenda's, notulen, themabijeenkomsten en presentaties.

Naar de pagina

Gedragscode

De gedragscode voor gemeenteraadsleden en het protocol ┬┤Vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers Valkenswaard┬┤.

Naar de gedragscode en het protocol

Antwoorden op vragen van raadsleden

Welke antwoorden heeft de gemeenteraad van het college gekregen?

Naar de pagina

Verslagen Gemeenschappelijke Regelingen

Verslagen gemeenschappelijke regelingen van A2 samenwerking, Cure, Ergon, GGD Brabant-Zuidoost, Metropoolregio Eindhoven, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, VeiligheidsRegio Brabant Zuidoost.

Naar de pagina