Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Rekenkamercommissie

De taak van de rekenkamercommissie is het toetsen van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur op:

  • rechtmatigheid: Voldoet de uitvoering aan wet- en regelgeving
  • doeltreffendheid: Zijn de beoogde effecten van het beleid daadwerkelijk gerealiseerd?
  • doelmatigheid: Is het doel gerealiseerd met zo min mogelijk inzet of tegen zo laag mogelijke kosten?

Hoe werkt het?

De rekenkamercommissie ondersteunt de gemeenteraad in haar controlerende taak, maar kan zelfstandig, los van de gemeenteraad, besluiten welke onderwerpen zij wil onderzoeken. Ieder jaar onderzoekt de commissie een aantal onderwerpen. Is gemeentelijk beleid goed uitgevoerd, met het gewenste effect/resultaat? Zij kijkt daarbij ook of het geld correct en zinvol wordt besteed. Waar mogelijk doet de rekenkamercommissie aanbevelingen over hoe het anders en beter kan.

Jaarverslagen

Rapporten

Verslagen

Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat uit drie onafhankelijke leden. Zij zijn géén ambtenaar, collegelid, raadslid of commissielid van de gemeente Valkenswaard. De commissie bestaat uit:

  • voorzitter (vacature)
  • lid (vacature)
  • lid (vacature)

Aanvullende informatie

Voor nadere informatie over de rekenkamercommissie kunt u contact opnemen met de griffier, mevrouw drs. C Miedema (Cobie.Miedema@valkenswaard.nl), telefoonnummer (040) 2083407.