Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De avondopenstelling vervalt bij het Klantcontactcentrum. De openingstijden zijn nu op maandag van 08.15 tot 17.00 uur.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Stemmen bij volmacht

Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen. Elke kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen. Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen.

Onderhandse volmacht

Vul samen de achterzijde van de stempas in en onderteken beiden. Bij het stemmen moet de gemachtigde een kopie van het identiteitsbewijs tonen van de volmachtgever. 

Als de volmachtgever zelf wil stemmen moet hij zijn stempas weer terugvragen. Met de eigen stempas kan hij weer stemmen.

Schriftelijke volmacht

U kunt ook schriftelijk een volmacht aanvragen. Deze wordt dan naar het adres gestuurd van degene die u machtigt om voor u uw stem uit te brengen. De schriftelijke volmacht kunt u aanvragen voordat u uw stempas heeft ontvangen.

Het formulier 'Verzoek om bij volmacht te stemmen voor waterschap De Dommel’ kunt u onderaan deze webpagina downloaden.

Dit formulier moet vóór 15 maart, 17.00 uur bij het Klantcontactcentrum binnen zijn. Als het verzoek is goedgekeurd, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij/zij namens u kan stemmen.

Retourneren formulier

U stuurt het ingevulde en ondertekende formulier retour naar:

  • Gemeente Valkenswaard
    Klantcontactcentrum
    Antwoordnummer 26
    5550 WB  Valkenswaard
    (geen postzegel nodig)
  • of ingescand per e-mail naar: verkiezingen@valkenswaard.nl.

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken.