Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De avondopenstelling vervalt bij het Klantcontactcentrum. De openingstijden zijn nu op maandag van 08.15 tot 17.00 uur.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Verkiezingsborden/propaganda

Op drie plaatsen (Markt, Dorpsstraat en Tienendreef) worden trotters geplaatst. De digitale verkiezingsposter moet rechtstreeks aangeleverd worden bij Imagebuilding. U kunt contact opnemen via verkiezingen@imagebuilding.nl of 070-3151090 als u vragen hebt over de aanleverspecificaties.

Tevens mogen affiches worden aangebracht op de publexborden aan de invalswegen.

Aan lichtmasten mogen vanaf 1 maand voor de verkiezingen enkel borden van hard-/zachtboard aangebracht worden en wel onder de navolgende voorwaarden:

  • de hoogte vanaf de weg gemeten moet minimaal 2,50 meter bedragen;
  • de afstand van de borden tot aan de rijbaan van wegen en/of tot fietspaden dient minimaal 50 cm te bedragen;
  • voor het bevestigen van de borden mag enkel gebruik worden gemaakt van geplastificeerde draad;
  • de borden mogen niet worden bevestigd aan verkeersregelinstallaties, aan lichtmasten bij kruisingen, op en bij rotondes, aan verkeerspalen/-borden en aan lichtmasten waaraan verkeersborden zijn bevestigd;
  • de borden dienen uiterlijk 2 weken na de verkiezingsdatum verwijderd te zijn.

Borden die na afloop van voornoemde termijn niet verwijderd zijn, zullen door de gemeente, voor rekening van de desbetreffende partij, worden verwijderd.

Op of aan andere gemeente-eigendommen mogen geen affiches en borden worden aangebracht. Voor andere dan bovengenoemde mogelijkheden om (reclame)campagne te voeren in de openbare ruimte dient u een vergunning aan te vragen.

Illegaal of anderszins onjuist aangebrachte verkiezingspropaganda zal door de politieke partij die het betreft moeten worden verwijderd of wordt op kosten van de politieke partij door de gemeente Valkenswaard verwijderd.