Bodemenergie

 • Wat is het?

  Gaat u een gebouw of woning bouwen? Met een bodemenergiesysteem kunt u op een duurzame manier het gebouw of woning verwarmen of koelen. Deze energievorm draagt bij aan besparing op het gebruik van fossiele brandstoffen en een beperking van de uitstoot van CO2.

 • Hoe werkt het?

  U regelt een melding of vergunning voor bodemenergie via het Omgevingsloket online.

  Melding

  Een melding moet minimaal 4 weken voor de start van de aanleg van het bodemenergiesysteem gedaan worden. Doe een melding als:

  • u een gesloten systeem met een vermogen kleiner dan 70 kW bouwt .
  • u een open systeem bouwt dat minder dan 10 m3 grondwater per uur uit de bodem haalt.

  Let op: in een gebied met een plan voor bodemenergie kunt u geen melding doen. Daar moet u altijd een vergunning aanvragen.

  Vergunning

  Een vergunning moet minimaal 8 weken voor de start van de aanleg van het bodemenergiesysteem aangevraagd worden. Vraag een vergunning aan als:

  • u een gesloten systeem bouwt met een vermogen groter dan 70 kW.
  • u een open systeem bouwt dat 10 m3 of meer grondwater per uur uit de bodem haalt.
  • u een systeem bouwt in een gebied waarvoor een plan voor bodemenergie geldt.

  Blijkt dat er gegevens of berekeningen missen? Dan heeft dat gevolgen voor de behandeltermijn. Het aanleggen van uw systeem kan hierdoor vertraging oplopen.

 • Wat moet ik doen?

  Controleer bij het Omgevingsloket of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen.

  Omgevingsloket Online

  Het Omgevingsloket stuurt uw melding of vergunningaanvraag door naar de gemeente. De gemeente handelt de aanvraag verder voor u af.

  Klik op onderstaande button voor meer informatie over bodemenergie en wet- en regelgeving.

  Meer informatie