Subsidie sportactiviteiten

 • Wat is het?

  Deze subsidie is in de plaats gekomen van de subsidie kader- en deskundigheidsvorming en de jeugdsportsubsidie.

  De subsidie is bedoeld voor het organiseren van activiteiten die het sporten en bewegen stimuleren onder jeugd, senioren en gehandicapten.

 • Hoe werkt het?

  De subsidieaanvraag moet u voor 1 mei indienen.

  Voor deze subsidie geldt de Nadere regel subsidie sportactiviteiten.

  Nadere regel subsidie sportactiviteiten

 • Wat moet ik doen?

  Het Aanvraagformulier subsidie sportactiviteiten invullen, met als bijlagen:

  • een beschrijving van de activiteiten die gericht zijn op georganiseerd sporten, waarbij aandacht besteed wordt aan kennismakingsactiviteiten met sport voor jongeren, ouderen en mensen met een beperking;
  • een begroting en een dekkingsplan van de kosten van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Het dekkingsplan bevat een opgave van subsidies of vergoedingen die voor dezelfde activiteiten bij andere bestuursorganen, private organisaties of personen zijn aangevraagd, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;
  • uit de begroting komt duidelijk naar voren dat u 50% van de totaal benodigde middelen uit andere bronnen genereert dan de gemeentelijke subsidie. Mocht u hiertoe niet in staat zijn dient u dit toe te lichten;
  • indien van toepassing de stand van de egalisatiereserve ten tijde van de aanvraag, bestemmingsreserve(s) en/of de stand van het vrij besteedbare eigen vermogen op het moment van de aanvraag;
  • andere informatie die relevant kan zijn voor de beoordeling van de aanvraag. 

  Aanvragen subsidie sportactiviteiten (DigiD)