Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Actualisatie ruimtelijke plannen

De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast en actualiseert ze. Nieuwe ontwikkelingen in een gebied of een andere visie op wat wenselijk is, maken actualisatie noodzakelijk. Daarnaast moet de gemeente zorgen voor actuele bestemmingsplannen, deze mogen niet ouder zijn dan 10 jaar.

Zo beschikt de gemeente straks over nieuwe en uniforme bestemmingsplannen. Voor het actualiseren van bestemmingsplannen gelden wettelijk vastgestelde procedures.

Nadere informatie

Voor vragen over bestemmingsplannen en de actualisatie daarvan neemt u contact op met het team Ruimtelijk Beleid en Projecten, cluster Ruimtelijke Ordening, mevrouw E. van den Boom, telefoon (040) 208 36 65 of mevrouw M. Peterse, telefoon (040) 208 34 79.

Ruimtelijke plannen Valkenswaard

Bestemmingsplannen in procedure en vastgestelde bestemmingsplannen vindt u op de gemeentelijke website. Ook op ruimtelijkeplannen.nl kunt u de ruimtelijke plannen van de gemeente digitaal inzien.