Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Boodschap van het college

Dit item is gearchiveerd op 05-06-2020.

18 mei 2020 - Beste inwoners,

We hebben ons met z’n allen sinds maart goed aan de beperkende Corona-maatregelen gehouden. En gelukkig met resultaat! In deze overgangsfase - tot 1 september 2020 - is het advies ‘vermijd drukte’ in de plaats gekomen van ‘blijf zoveel mogelijk thuis’. Om een tweede Coronagolf te voorkomen, zullen we wél voorzichtig moeten blijven en ons aan de (hygiëne)regels moeten houden, totdat er een goed werkend vaccin beschikbaar is.

Als college onderzoeken we wat op een verantwoorde manier weer kan in onze gemeente en op welk moment. Dat doen we niet alleen. Samen met sportverenigingen is het bijvoorbeeld gelukt om ook volwassenen weer veilig buiten te laten sporten. Er is afstemming met de basisscholen, kinder- en gastouderopvang. Zij hebben een topprestatie geleverd bij het opstarten van de nu toegestane activiteiten.

We zetten ons met man en macht in voor een goede uitvoering van de financiële regeling voor onze ondernemers, die proberen het hoofd boven water te houden in de Coronacrisis.

Naast onze professionele helden in de zorg, zien we onder onze inwoners óók veel ‘zorghelden’. Het is hartverwarmend hoeveel mensen zich inzetten voor anderen, bijvoorbeeld in de Burenhulpprogramma’s. En nogmaals: heeft u hulp nodig, behoefte aan een praatje, of een luisterend oor: neem gerust contact op met Burenhulp. De contactgegevens staan op deze pagina.

Tijdens deze crisis is er ook aandacht voor onze jongeren met een aparte campagne #SlimmerChillen=CoronaKillen. Het mooie hieraan is dat onze Valkenswaards jongeren hier zélf invulling aan geven door in beeld te brengen hoe het is om op te groeien in deze Coronatijd.

Vooruit kijken

We bereiden ons voor op de volgende stap in het versoepelen van de maatregelen per 1 juni. We zijn in gesprek met de horeca hoe de terrassen in Valkenswaard beperkt open kunnen. De ‘terrasbelasting’ (precariorechten) schorten we voorlopig op om de ondernemers te ontzien.

We kijken ook al verder vooruit naar 1 september en zoeken samen met de culturele instellingen en organisatoren van evenementen, naar veilige oplossingen. We hebben groot respect voor de veerkracht en creativiteit van ondernemers in horeca, detailhandel, bedrijfsleven en in de culturele en recreatiesector, bij het zoeken naar mogelijkheden voor hun onderneming in het ‘nieuwe normaal’.
Een tip: koop lokaal en kijk eens op de website Visit Valkenswaard. Daar vindt u de informatie over lokale initiatieven in de hiervoor genoemde sectoren.

Tot slot: als college zijn wij trots op de manier waarop we allemaal samen in de gemeente Valkenswaard doen wat we moeten doen om door deze Coronatijd heen te komen. Hartelijk dank hiervoor! En houd vol, want alleen samen lukt het ons!

Vriendelijke groet,
burgemeester Ederveen, wethouders Theus, Geldens en Marchal en gemeentesecretaris Weeterings