Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Commissievergaderingen op 9 en 10 oktober

Dit item is gearchiveerd op 11-10-2019.

3 oktober 2019 - U bent van harte welkom bij beide commissievergaderingen.

Op woensdag 9 oktober vergadert de commissie vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis over het voorstel van de Programmabegroting 2020-2023, die op donderdag 7 november behandeld wordt in de raadsvergadering.

Ga verder naar de begroting

In de week van 7 oktober publiceren we in het hart van het Valkenswaards Weekblad twee pagina’s over de begroting. Hierop zijn de hoofdlijnen van de begroting overzichtelijk weergegeven in illustraties met korte teksten.

Op donderdag 10 oktober vergadert de commissie vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis.

Ga verder naar de agenda

U kunt de vergaderingen rechtstreeks volgen via livestream. Bekijk het op uw computer, tablet of telefoon via webcast.

Bij een commissievergadering bestaat spreekrecht. U kunt voorafgaand aan de vergaderingen nog iets zeggen over een onderwerp dat op de agenda staat. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, neem dan vóór de vergaderdag contact op met raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema, via telefoonnummer (040) 2083407.