De keerzijde van het klimaat - wateroverlast in Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 10-08-2020.

13 juli 2020 - Vrijdag 26 juni werd een deel van Valkenswaard getroffen door extreme regenval. In 1 uur tijd viel er bijna 80 mm water. Dat is bijna 20 mm meer dan bij de buien in 2016.

Het klimaat is druk bezig te veranderen, zo bleek ook nu weer. Maar het was niet voor het eerst dat dit zo goed zichtbaar werd. Tijdens de extreme situatie van 2016 werd bijvoorbeeld ook maar al te duidelijk dat het snel gaat. Vanaf dat moment is ‘klimaatadaptie’ dan ook een onderwerp dat heel hoog op de gemeentelijke agenda staat.

Voorkomen wateroverlast

Het riool in de gemeente Valkenswaard is, zoals de meeste in Nederland, niet in staat zulke enorme hoeveelheden water in zo’n korte tijd af te voeren. De stelsels zijn tientallen jaren geleden ontworpen en zijn niet berekend op de huidige (uitzonderlijke) situaties. De gevolgen waren eind juni dan ook snel zichtbaar: flinke wateroverlast met schades variërend van schoonmaakwerk tot grote overlast en hoge kosten.

De gemeente analyseert sinds 2016 elke ‘overlastsituatie’ en weet inmiddels waar de problemen zitten. Sindsdien is er dan ook al een heel aantal knelpunten aangepakt. En waar de gemeente met de openbare ruimte bezig is worden ook meteen aanpassingen gedaan die inspelen op de klimaatverandering. Voor de komende jaren staan er nog veel projecten op stapel. Het is echter niet een probleem dat van vandaag op morgen op te lossen is. Maar het is wel een onderwerp waar de gemeente de afgelopen tijd al volop mee bezig is geweest en waar ook de komende jaren fors in geïnvesteerd wordt.

Stap voor stap

Het is niet mogelijk om het rioolstelsel op korte dan wel middellange termijn zodanig aan te passen dat extreme regenval zonder overlast kan worden verwerkt. Water op straat blijft in dit soort extreme situaties vooralsnog onvermijdelijk.

In Valkenswaard is daarnaast, net als vele andere gemeenten, een grote hoeveelheid verhard oppervlakte. Het merendeel daarvan bevindt zich op particulier terrein, waardoor een deel van de oplossing ook bij de inwoners ligt. Een van de middelen die de gemeente heeft ingezet is het aanbieden van een afkoppelsubsidie, waarmee inwoners subsidie krijgen als ze het regenwater ‘afkoppelen’ van het riool. Daardoor blijft het water in de eigen tuin en komt er minder in het riool terecht. Dit afkoppelen wordt door de gemeente zelf al in openbaar gebied en bij nieuwe ontwikkelingen toegepast.

Samen met inwoners

Na de buien van 2016 hebben inwoners van Valkenswaard mee geholpen om de knelpunten in hun omgeving in kaart te brengen. En nu wil de gemeente graag opnieuw met inwoners in gesprek. In dat gesprek wil de gemeente de mensen meenemen in de gevolgen van klimaatverandering, de aanpak er van en laten zien welke maatregelen er nog meer in voorbereiding zijn. Maar ook samen nadenken over welke oplossingen er vanuit inwoners of ondernemers mogelijk zijn en welke hulp de gemeente daar in kan bieden. Meer informatie hierover volgt binnenkort via het Valkenswaards Weekblad en social media.