Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Gemeente en Speeltuin Geenhoven werken samen aan ‘speeltuin van de toekomst’.

Dit item is gearchiveerd op 20-09-2018.

Gezamenlijk persbericht van gemeente Valkenswaard en Stichting Speeltuin Geenhoven.

01 juni 2017- Op 30 mei 2017 heeft het college van Valkenswaard besloten om Stichting Speeltuin Geenhoven voor 2017 een eenmalige subsidie te verlenen van € 32.500,- om uit de financiële problemen te komen.

Om het ingezette vernieuwingsproces te ondersteunen, ontvangt de stichting voor 2018, 2019 en 2020 een subsidie van € 12.500,- per jaar. Aan die subsidies is een aantal voorwaarden verbonden. Met dit subsidiebesluit volgt het college het advies op van de nieuwe subsidieadviescommissie.
De stichting Speeltuin Geenhoven is verantwoordelijk voor drie verschillende activiteiten, te weten de speeltuin, het ophalen van oud papier en de zalenverhuur. Zij ontvangt al jaren een relatief beperkte subsidie (2016 € 1.694,-).Sinds september 2016 jaar zijn de gemeente en stichting intensief met elkaar in gesprek.

Maatschappelijke functie

De gemeente vindt dat Speeltuin Geenhoven zich de afgelopen decennia heeft bewezen als laagdrempelige activiteit met een belangrijke sociale en recreatieve functie. De speeltuin bestaat al 56 jaar en is een begrip binnen en buiten Valkenswaard. De Speeltuin had in 2016 9.000 bezoekers en 185 gezinsabonnementen. Sinds begin jaren zeventig worden ook zalen verhuurd. In 2010 vond een uitbreiding plaats van de grote zaal met een danszaal en biljartzaal. In 2002 is een nieuw zwembad gebouwd.
De stichting wordt op dit moment gerund door een fanatieke groep vrijwilligers onder voorzitterschap van Marcel Claassen, die in 2002 het stokje overnam van zijn vader. De Speeltuin was jarenlang financieel gezond en onafhankelijk van de gemeente door de opbrengsten van het ophalen van oud papier.

Samenwerking

Sinds september 2016 hebben de gemeente en de stichting intensief overleg gevoerd om de onderlinge relatie te verbeteren en toekomstbestendige oplossingen te vinden. De gemeente is bereid de Stichting financieel zodanig te ondersteunen dat de speeltuin open kan blijven. Het college heeft er vertrouwen in dat het vernieuwde bestuur op de goede weg is naar ‘de speeltuin van de toekomst’.
De stichting heeft de afgelopen periode hard gewerkt aan het professionaliseren van het financieel beheer. Dat was een voorwaarde van de gemeente voor het in behandeling nemen van de subsidieaanvraag. De stichting is nu volledig financieel transparant, met duidelijk onderscheid tussen de 3 activiteiten.
Beide partijen verwachten dat de subsidieafspraken en opgestelde ontwikkelagenda belangrijke stappen zijn voor het behoud en vernieuwen van deze karakteristieke Valkenswaardse voorziening. Op de ontwikkelagenda staan onder andere de eventuele kansen als gevolg van het nieuwe gemeentelijk maatschappelijk vastgoedbeleid en de mogelijke samenwerking met het onderwijs en Werk & Inkomen. Om de constructieve samenwerking voort te zetten en samenhang tussen alle aspecten te stimuleren, blijven beide partijen in nauw contact met elkaar.

Bestuurlijk verantwoordelijke wethouder Hetty Tindemans is verheugd over de bereikte resultaten in dit langlopende dossier: “We hebben de afgelopen periode goed en constructief overleg gehad met het vernieuwde stichtingsbestuur van de Speeltuin. Ik ben onder de indruk van de positieve manier waarop deze vrijwilligers er met volle inzet voor gaan om hun speeltuin ook voor de toekomst veilig te stellen. Ze mogen terecht trots zijn op wat ze betekenen voor de Valkenswaardse gemeenschap.”
Bestuurslid Peter van den Boogaard vindt het mooi om te zien hoe gesprekken zich kunnen ontwikkelen tot het spreken van dezelfde taal en dezelfde visie: “Het was een leerzame weg voor een Speeltuin van en voor de toekomst. Met als gezamenlijke doel (h)eerlijk spelen voor de jeugd van Valkenswaard.”

Afspraken

Om het vernieuwingsproces te ondersteunen en tot een toekomstbestendige bedrijfsvoering te komen, heeft de gemeente de volgende afspraken gemaakt met de stichting:

  1. Het goed onderhouden van de speeltoestellen voor de veiligheid voor de kinderen.
  2. Het afsplitsen van de zalen in een aparte stichting om de complexiteit te verkleinen en de focussen op de oorspronkelijke bedoeling van “oud papier voor de speeltuin”.
  3. Het financieel beheer verder verbeteren door het opstellen van een gespecificeerd herinvesteringsprogramma voor het onderhoud, de vervangingen en het moderniseren van de speeltuin en het onderhoud van de zalen.
  4. Het verminderen of stoppen met het betalen van vrijwilligers die oud papier ophalen. Hiervoor heeft de gemeente het aangevraagde subsidiebedrag van € 24.500 vanaf 2018 met € 12.000,- verlaagd tot € 12.500.-.