Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Jaarverslag Ondermijning 2019 Dommelstroom

18 mei 2020 - Dit is een persbericht van basisteam Dommelstroom.

Dommelstroom boekt resultaat in strijd tegen ondermijnende criminaliteit

Vorig jaar heeft  het basisteam Dommelstroom mooie resultaten geboekt in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Het investeren in een goede samenwerking tussen zes gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst werpt zijn vruchten af.

In 2019 zijn in het basisteam Dommelstroom in totaal 15 hennepkwekerijen ontmanteld. Daarnaast is bestuurlijk 17.500 euro ingevorderd. Dit betrof een actie in het kader van het aanpakken van ongebruikelijk bezit. Ook zijn twee productielocaties voor synthetische drugs ontmanteld en negen opslaglocaties. In totaal werden 15 panden gesloten in het kader van de wet Damocles.

Burgemeester Ederveen, voorzitter van de Lokale Stuurtafel Ondermijning Dommelstroom: “Als we kijken naar wat er is bereikt in het afgelopen jaar, dan motiveert dat ons om deze integrale koers gestaag voort te zetten onder het motto ’samen sterk tegen ondermijning”.  

Preventie

De aanpak van ondermijning richt zich niet alleen op fysieke en zichtbare acties, zoals het ontmantelen van hennepkwekerijen. Het is belangrijk dat inwoners, ondernemers én bestuurders weerbaar zijn tegen ondermijnende criminaliteit. Dat betekent dat ze signalen moeten herkennen en handvatten krijgen hoe te handelen als ze toch te maken krijgen met ondermijnende criminaliteit. In de regio Dommelstroom is in 2019 flink geïnvesteerd in het versterken van de maatschappelijke en bestuurlijke weerbaarheid. Er waren bijvoorbeeld diverse bijeenkomsten met professionals, inwoners en ondernemers in het kader van ondermijnende criminaliteit. Ook zijn er sessies georganiseerd over het herkennen van drugslabs en hennepkwekerijen voor 50 professionals van de zes Dommelstroomgemeenten.

Samen sterk tegen ondermijning

Samenwerken en elkaar versterken lijken sleutelwoorden in de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit. De kracht van een integrale aanpak is dat partners vanuit hun eigen rollen en bevoegdheden hun kennis en expertise inzetten om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Strafrechtelijk is dit de politie en het OM, fiscaal is dit de Belastingdienst, en bestuurlijk is dit de gemeente. Taskforce-RIEC Brabant/Zeeland ondersteunt de samenwerkende overheden en verbindt expertise, intelligence, innovatie en actie met elkaar. Samen treden ze op als één overheid tegen georganiseerde criminaliteit. Zo zijn we #samensterktegenondermijning en staan we voor een eerlijke maatschappij waarbij voor alle burgers dezelfde wetten en regels gelden.

Jaarverslag ondermijning Dommelstroom

In het Jaarverslag Ondermijning legt het basisteam Dommelstroom verantwoording af over de resultaten die zijn geboekt in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. De focus in de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de regio Dommelstroom ligt op de thema’s synthetische drugs, hennep, cocaïne en Outlaw Motorcycle Gangs. Het  Jaarverslag ondermijning Dommelstroom 2019 is als bijlage van dit persbericht meegestuurd. Heeft u vragen of wilt u meer weten over de aanpak van ondermijning in de regio Dommelstroom dan kunt u contact opnemen met de heer R. Thiels, basisteamprogrammaleider ondermijning Dommelstroom.