Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De avondopenstelling vervalt bij het Klantcontactcentrum. De openingstijden zijn nu op maandag van 08.15 tot 17.00 uur.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Leden Subsidie Adviescommissie (her)benoemd

Dit item is gearchiveerd op 12-03-2020.

27 februari 2020 - Het college van burgemeester en wethouders heeft enkele nieuwe leden van de Subsidie Adviescommissie benoemd en de zittende leden van de Subsidie Adviescommissie, die daarvoor in aanmerking wensen te komen, herbenoemd voor een periode van vier jaar.

De commissie bestaat uit twee kamers: subsidiekamer Bevorderen sociale cohesie en subsidiekamer Evenementen, sport en cultuur.

De nieuwe leden van de subsidiekamer Bevorderen sociale cohesie zijn de heer Henny de Vocht, mevrouw Chantal Dielis-Vermeulen en de heer Theo van de Loo. De zittende leden zijn de heer Gerard Vaes (voorzitter) en de heer Cor Creemers.

De nieuwe leden van de subsidiekamer Evenementen, sport en cultuur zijn de heer Hans Deuze en mevrouw Marcelle van Vlerken. De zittende leden zijn de heer Frank Paumen (voorzitter), de heer Henk Wessels, mevrouw Annelies Ziegenhardt-Vos en de heer Harrie Schenkelaars.

De nieuwe leden voldoen niet alleen aan het functieprofiel, maar tonen tevens een grote betrokkenheid bij de Valkenswaardse samenleving en beschikken over een brede ervaring op genoemde taakterreinen.

Achtergrond

In december 2015 is het beleidskader Subsidiebeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin staat de systematiek van bestuurlijk subsidiƫren centraal, met als belangrijk element de instelling van een subsidie adviescommissie. De leden hiervan zijn met ingang van 2016 voor een periode van vier jaren benoemd oftewel tot en met 2019. Enkele leden gaven aan te willen stoppen en er zijn nieuwe, geschikte kandidaten geworven.