Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De avondopenstelling vervalt bij het Klantcontactcentrum. De openingstijden zijn nu op maandag van 08.15 tot 17.00 uur.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Nieuw subsidiebeleid in werking

Dit item is gearchiveerd op 30-03-2020.

16 maart 2020 - Na een evaluatie zijn de Algemene subsidieverordening Valkenswaard 2016 en de kadernota subsidiebeleid aangepast. De gemeenteraad heeft op 18 december 2019 dit aangepaste subsidiebeleid 2016 vastgesteld.

Jaarlijks verstrekt de gemeente Valkenswaard aan diverse organisaties een subsidie voor de activiteiten die zij uitvoeren. Het aangepaste subsidiebeleid 2016 schetst de kaders waarbinnen een organisatie subsidie bij de gemeente kan aanvragen voor een activiteit, bijvoorbeeld op het gebied van welzijn of cultuur.

Het subsidiebeleid 2016 is gepubliceerd op overheid.nl en in werking getreden. Organisaties die subsidie van de gemeente ontvangen, de Adviesraad Sociaal Domein en de Subsidie Advies Commissie zijn per mail persoonlijk geïnformeerd over het aangepaste beleid. Iedereen kan de stukken raadplegen via www.valkenswaard.nl/verordeningen. Klik dan op ‘Verordeningen Valkenswaard’.

Voor meer informatie over het vernieuwde subsidiebeleid kunt u terecht bij mevrouw L. Coolen. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083444 of per e-mail via lisa.coolen@valkenswaard.nl.