Nieuwe aanplant in Opperbos draagt bij aan klimaatbestendiger bos

20 juli 2020 - Gemeente Valkenswaard investeert doelgericht en zorgvuldig in het herstellen, behouden en waar mogelijk verder ontwikkelen van haar bos- en natuurgebieden. Die ambities zijn vastgelegd in het Integraal Ontwikkelingsplan Bos- en Natuurterreinen.

Een van de voornaamste doelen binnen dit plan is dat flora en fauna zich goed aan kunnen passen aan het veranderende klimaat. Klimaatslim bosbeheer heeft in Valkenswaard dan ook een belangrijke plek binnen het reguliere beheer en bij de realisatie van (herstel)werkzaamheden binnen allerlei projecten. Deze werkwijze is veelomvattend. Van werken aan bodemherstel tot het toevoegen van boomsoorten die beter bestand zijn tegen het veranderende klimaat. Door in het beleid rekening te houden met duurzaamheidsaspecten, streeft de gemeente bovendien naar een optimale CO2 vastlegging.

Klimaatslimme maatregelen

Het belang van klimaatslimme maatregelen en de rol die bomen kunnen spelen bij het vastleggen van koolstof, is steeds vaker onderwerp van gesprek. Ook het bedrijfsleven ziet er steeds vaker het belang van in. Zo ook bouwbedrijf VolkerWessels, dat vorig jaar een bedrag heeft toegezegd om meer bomen te kunnen planten. Onder anderen in de bossen van Valkenswaard. Het investeren in bos is niet alleen goed voor CO2 vastlegging, maar ook voor de biodiversiteit en het recreatieve aspect van het bos. De compensatie van de CO₂-uitstoot maakt bovendien belangrijke ontwikkelingen en onderhoudswerkzaamheden mogelijk. Interessant dus, voor alle partijen.

In het najaar start Bosgroep Zuid Nederland met de aanplant van de nieuwe boompjes in het Opperbos, dat onderdeel uitmaakt van de FSC-gecertificeerde gemeentebossen.

Nieuwe bomen in het Opperbos

“Mede dankzij dit project is het mogelijk om in het Opperbos nieuwe boompjes te planten die beter passen bij het veranderende klimaat”, vertelt wethouder Theo Geldens enthousiast. “Helaas hebben we in dit gebied te maken met veel schade door de droogte. Maar ook door de letterzetter, een vervelend beestje, dat kwetsbare bomen dusdanig aantast, dat ze doodgaan. Door de nieuwe aanplant bouwen we gericht aan herstel en een gezonder, gevarieerder en aantrekkelijker bos. En op termijn leveren de bomen kwalitatief hoogwaardig hout op, dat te gebruiken is voor veel duurzame toepassingen. Daardoor blijft de CO2 langdurig opgeslagen in het hout. Op alle fronten een mooie ontwikkeling dus”.

Nieuwe aanplant voor meer diversiteit en bodemverbetering

De aanplant bestaat vooral uit de douglasspar, hiervan worden er z’n 4.000 stuks aangeplant. Deze soort kan in een relatief korte omloop veel CO2 vastleggen in het hout. Het hout van de douglasspar is hoogwaardig toe te passen waardoor de CO2 dan ook duurzaam kan worden vastgelegd. Naast deze aangeplante soort zal er ook veel natuurlijke verjonging optreden van andere boomsoorten, zoals berk, grove den, lijsterbes en vuilboom die bijdragen aan de biodiversiteit. 

Herstellen van de verzuurde zandbodem

“Het is belangrijk dat we als gemeente gericht en met structuur blijven werken aan het herstellen van de arme verzuurde zandbodem. Alleen dan kunnen de benodigde voedingsstoffen in de bodem terugkeren, waardoor het vocht ook beter behouden blijft. Met de toenemende droogte en extreme weersomstandigheden, is dat meer dan ooit cruciaal voor de toekomst van onze bossen”, legt Theo Geldens uit.