Onderhoud rijbaan en fietspaden Damianusdreef

Update 6 september 2019 - Op maandag 9 september start de gemeente met groot onderhoud aan de rijbaan van de Damianusdreef in Dommelen, plus het vernieuwen van beide naastgelegen fietspaden. 

De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van de bovenste asfaltlaag van de rijbaan en het vervangen van de betontegels in het fietspad door asfalt. De planning is erop gericht dat alle werkzaamheden uiterlijk eind oktober klaar zijn.

Planning en verkeersmaatregelen

Fase 1- maandag 9 september t/m dinsdag 1 oktober

Op 9 september begint de aannemer met het vernieuwen van de beide fietspaden aan het deel van de Damianusdreef tussen de Loonderweg en de kruising met de Boekweitbeemd/Kaarsmakerwei. Dit werk duurt tot en met dinsdag 1 oktober en is verdeeld in drie fasen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Download het kaartje onderaan deze webpagina voor een overzicht van de onderdelen van fase 1.

Toelichting bij het kaartje:

  • Fase 1A maandag 9 september t/m dinsdag 1 oktober: de aannemer werkt aan beide fietspaden in het hiervoor genoemde deel van de Damianusdreef. Fietsers worden omgeleid door de wijk. Rijbaan Damianusdreef blijft open voor autoverkeer en de busdienst. Het kruisingsvlak met Boekweitbeemd/Kaarsmakerwei blijft op 9 september nog vrij voor overstekend (auto)verkeer 
  • Fase 1B Van maandag 23 september t/m 1 oktober wordt het kruisingsvlak afgesloten. De Kaarsmakerwei en Boekweitbeemd zijn dan niet bereikbaar vanaf de Damianusdreef en vv. Verkeer kan omrijden via Kantwerkerwei , Dotterbeemd of via Keersopperweg, Keersop en Loonderweg.
  • Face 1C Op woensdag 25 en donderdag 26 september gaat de aannemer de fietspaden asfalteren in het deel tussen Loonderweg en Boekweitbeemd/Kaarsmakerwei. Daarvoor moet materieel op de rijbaan geplaatst worden. Deze dagen is de rijbaan in dit deel van Damianusdreef daarom afgesloten.

Tijdens de gehele periode van 9 september t/m 1 oktober regelt de aannemer wél doorgang over de Damianusdreef voor de nood- en hulpdiensten en voor busvervoerder Bravo.

Aanleiding werkzaamheden

Groot onderhoud aan de rijbaan is nodig vanwege de slechte staat van het asfalt. Het in 2006 aangebrachte geluidsreducerende asfaltmengsel is aan het eind van zijn levensduur. Ook de nieuwe asfaltlaag zal geluidsreducerend zijn. Het geluiddempende effect is in het begin groter dan van de huidige (versleten) laag.
Bij de beide fietspaden laat de kwaliteit van de huidige tegelverharding te wensen over. Dit komt onder meer door boomwortels, die zorgen voor losliggende tegels. Ook zijn de voegen tussen de tegels te groot. Vanwege het comfort voor fietsverkeer is gekozen voor het toepassen van rood asfalt, vergelijkbaar met de fietspaden naast de Tienendreef. 

Meer informatie

Wij hebben de werkzaamheden vooraf afgestemd met onder meer de winkeliers van De Belleman, Sport- en Ontmoetingscentrum De Belleman, Medisch Centrum Dommelen, Wijkraad Doe Mee® met Dommelen en voetbalvereniging RKVV Dommelen. Tijdens het werk blijft er afstemming met deze partijen.Wij publiceren actuele informatie over omleidingsroutes en doorlooptijden op deze website en via onze sociale media. Ook delen we zoveel mogelijk informatie via andere kanalen, bijvoorbeeld via de Winkeliersvereniging Winkelcentrum De Belleman.

Met vragen over dit project kunt u contact opnemen met de heer Rob Jacobs, telefoonnummer (040-) 2083798.