Start sloop sporthal aan de Amundsenstraat

Dit item is gearchiveerd op 03-08-2020.

29 juni 2020 - Op maandag 22 juni is gestart met de sloop van de sporthal aan de Amundsenstraat. Van der Zanden milieu BV voert de werkzaamheden voor de gemeente uit.

Chroom-6

Het dak van de sporthal bevat grondverf waarin Chroom-6 is verwerkt. De verf van de dakplaten is los aan het laten en heeft zich rondom de sporthal verspreid. Om verdere verspreiding te voorkomen gaat de aannemer de dakplaten verwijderen. Voordat de dakplaten van de sporthal verwijderd worden, wordt de hal ingepakt met folie. Dit zorgt ervoor dat tijdens het verwijderen verdere verspreiding van loslatende verf tot een minimum wordt beperkt. Nadat de dakplaten verwijderd zijn worden de verfsnippers van het terrein van de sporthal en de omgeving opgeruimd.

Ecologisch onderzoek

In de voorbereiding is er een quickscan uitgevoerd naar beschermde flora en fauna in en rondom de sporthal. Daaruit bleek dat er mogelijk verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn in de stenen buitengevels van de laagbouw. Dit jaar, gedurende de zomermaanden, wordt er verder onderzocht of er daadwerkelijk vleermuisverblijfplaatsen aanwezig zijn.

Archeologisch onderzoek

Eerder is er vooronderzoek uitgevoerd naar de archeologische waarde van het terrein. Hierbij is duidelijk geworden dat het nodig is om na de eerste fase van de  sloopwerkzaamheden van het bovengrondse deel van de sporthal verder archeologisch onderzoek te doen. Dit gebeurt door het graven van proefsleuven.

Planning

De voorbereiding op sloopwerkzaamheden is op maandag 22 juni gestart, in week 27-30 start Van der Zanden milieu BV met het slopen van de dakconstructie. In week 31-33 zijn er geen werkzaamheden en in week 34-37 worden overige delen van fase 1 gesloopt. Vanwege het vleermuisonderzoek gebeurt het sloopwerk in fases. De start van de tweede fase hangt af van de uitkomsten van het onderzoek naar de vleermuizen. De gemeente probeert zoveel mogelijk werkzaamheden in de eerste fase uit te voeren zonder dat dit leidt tot  effecten op mogelijk aanwezige vleermuizen.

Aan- en afvoerroute materieel en sloopmateriaal

Het sloopbedrijf voert al het materieel dat nodig is voor de werkzaamheden, aan en af via de zijde van de Amundsenstraat (tegenover de appartementen). Vanaf deze ingang wordt ontsloten in de richting van de Vasco de Gamastraat en Dommelseweg. Deze route geldt ook voor de afvoer van de sloopmaterialen van het terrein.

Informatie

De direct omwonenden van de Amundsenhal hebben een brief ontvangen over de werkzaamheden. Heeft u vragen over de sloopwerkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met Wouter Manders senior medewerker technisch beheer bij de gemeente Valkenswaard), telefoonnummer: (040) 2083559.