Tarieven Milieustraat

Dit item is gearchiveerd op 24-08-2020.

27 juli 2020 - Begin 2020 zijn de tarieven voor de Milieustraat aan De Vest gewijzigd. Omdat we daar regelmatig vragen over krijgen, zetten we ze nog even voor u op een rijtje.

Voor inwoners die maximaal 6 keer per jaar de Milieustraat bezoeken, is er weinig veranderd. De tarieven voor categorie-2-afval (€2,-, €5,- en €11,-) zijn afgerond (€2,50, €5,- en €10,-). De tarieven voor bouw- en sloopafval, dakleer, B- en C-hout en grof huishoudelijk afval zijn wél een stuk hoger geworden vanwege de gestegen kosten van verwerking.

De grootste verandering geldt voor pashouders die 7 maal of vaker per jaar naar de Milieustraat gaan. Zij betalen het viervoudige tarief.  De reden hiervoor is dat er geconstateerd is dat in sommige gevallen oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de Milieustraat. Sommige inwoners lenen hun pas uit aan inwoners van andere gemeenten. Soms wordt bedrijfsafval aangeboden. Om dit misbruik tegen te gaan, is op advies van onze afvalinzamelaar Cure Afvalbeheer ervoor gekozen om bij 7 bezoeken of meer, de tarieven te verhogen.

Met vragen kunt u contact opnemen met de klantenservice van Cure (040) 2500130. Meer info vindt u ook op www.cure-afvalbeheer.nl/milieustraat (klik op de link bij Milieustraat Valkenswaard).