Vergadering Adviescommissie voor bezwaarschriften in de A2-gemeenten

Dit item is gearchiveerd op 06-10-2021.
Bekijk de afbeelding op groter formaat

27 september 2021 - Op dinsdag 5 oktober 2021 komt de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze bijeen in een openbare hoorzitting.

Agenda

  • 19.00 uur
    Bezwaren gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Cranendonck waarbij werd besloten tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor de transformatie van ‘De Cranehoeve Gastel’ naar 5 woningen op het perceel gelegen ter plaatse van Sint Cornelisplein 2 te Gastel.  
  • 19.40 uur
    Bezwaren gericht tegen het verkeersbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard waarbij werd besloten tot het instellen van een parkeerverbod in de Dalstraat, ter hoogte van de St. Antoniusstraat, door middel van een gele onderbroken streep met een lengte van ongeveer 12 meter. 

Aanmelden

Er zijn maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen. In dit verband vragen wij u, als u van plan bent als toehoorder de zitting bij te wonen, om uiterlijk vrijdag 1 oktober 2021 vóór 12:00 uur contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten (telefoonnummer 040-2083671).