Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De openingstijden van het Klantcontactcentrum zijn gewijzigd.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Trouwlocatie Weerderhuys

Met inachtneming van 1.5 meter afstand is er, ondanks de versoepeling van de maatregelen, plaats voor maximaal 15 personen exclusief bruidspaar.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Winkel met subsidie omgebouwd naar woningen

Dit item is gearchiveerd op 25-05-2020.

11 mei 2020 - Het College van Burgemeester en wethouders heeft besloten om een transformatiesubsidie te verlenen aan de pandeigenaar van een pand gelegen buiten het door het college  vastgestelde compacte kernwinkelgebied.

Dit pand staat op de hoek van de Eindhovenseweg en Beelmanstraat. Met de transformatiesubsidie wordt de leegstaande winkel omgebouwd naar twee woningen. Dit past binnen de ingezette koers om het kernwinkelgebied compacter te maken en winkelleegstand te verminderen.

Wethouder Theo Geldens licht toe: “Zeker nu de detailhandel door de coronacrisis helaas hard getroffen wordt, blijft het belangrijk om in te zetten op het terugdringen van de winkelleegstand. Daarvoor moet het centrum compacter worden. Gelukkig zien we dat steeds meer vastgoedeigenaren dit beginnen in te zien. Door van een winkelpand buiten het kernwinkelgebied een woningen te maken, wordt het tekort aan woonruimte in Valkenswaard verminderd en neemt het overschot aan winkelruimte af .”

Het is niet het eerste winkelpand aan de noordzijde van de Eindhovenseweg dat wordt omgebouwd naar woningen. Op basis van gevoerde gesprekken, wordt ingeschat dat er nog meer vastgoedeigenaren zullen volgen.