Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De avondopenstelling vervalt bij het Klantcontactcentrum. De openingstijden zijn nu op maandag van 08.15 tot 17.00 uur.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Projecten

Als inwoner van de gemeente Valkenswaard wilt u natuurlijk weten wat voor werkzaamheden er direct bij u in de buurt (gaan) plaatsvinden. Op de website valkenswaard.watgebeurtervoormijndeur.nl ziet u wat er in uw buurt gebeurt, of u met de gemeente kunt meedenken over de plannen, wanneer werkzaamheden gepland zijn en wat die werkzaamheden voor u betekenen.

valkenswaard.watgebeurtervoormijndeur.nl

Bestemmingsplan Eurocircuit

In het ontwerpbestemmingsplan over het Eurocircuit doet het college een voorstel aan de raad over wat er straks wél en niet mag op het Eurocircuit. 

Naar de pagina

Agenda 22: Toegankelijk Valkenswaard

Icon

U mag er als inwoner van Valkenswaard van uitgaan dat u de kans krijgt om mee te doen aan de samenleving in onze gemeente. Ook als u een beperking heeft.

Naar de pagina

Masterplan Centrum

Alle informatie over het Masterplan Centrum, de aanpak van het centrum.

pagina hart van

Lage Heide

Plannen, publicaties, veelgestelde vragen, natuur, bouwen en wonen Lage Heide.

Naar de pagina

Actualisatie Parkeervisie

De Parkeervisie uit 2015 en het parkeernormenbeleid uit 2018 worden geactualiseerd.

Naar de pagina

De Belleman

Wilt u weten wat er allemaal gaat gebeuren bij De Belleman?

Naar de pagina

Bereikbaar Valkenswaard

We werken voor u aan een bereikbaar Valkenswaard: Europalaan, 30- en 60-km zone, nieuwe weg (N69), verbeteren kruisingen en wegen, gebiedsimpuls, mobiliteitsplan, fietspad Oude Spoorbaan, John F. Kennedylaan, Leenderweg.

Naar de pagina

De Groote Heide Valkenswaard

Zesduizend hectare prachtige natuur. Vanaf de groene zuidkant van Eindhoven tot een eind over de Belgisch grens.

Naar de pagina

Dommelland

Valkenswaard wil zich meer als vrijetijdsgemeente ontwikkelen. Hiervoor is een programma opgestart voor het buitengebied van Valkenswaard: Masterplan Dommelland. 

Naar de pagina

Valkenswaard Woongemeente

Valkenswaard wil jongeren voor haar dorp behouden. Tegelijkertijd wil zij jonge gezinnen uit de Brainportregio aansporen om hier te komen wonen. 

Naar de pagina

Rioleringsprojecten

Reconstructie riolering Haagstraat en Kempischebaan, rioleringsproject Dommelen Noord, rioolrenovatie de Gelukken, afkoppelen regenwater in Kreijenbeek.

Naar de pagina

Multifunctioneel sportcentrum De Wedert 2.0

De gemeente Valkenswaard gaat een nieuw multifunctioneel sportcomplex bouwen op sportpark Den Dries. De planning is dat de bouw rond maart 2018 start en de nieuwe accommodatie in het eerste kwartaal 2019 opengaat. 

Naar de pagina