Coronavirus en dienstverlening gemeente Valkenswaard

Door het coronavirus (COVID-19) werken medewerkers van de gemeente Valkenswaard, als dat kan, thuis. Dat kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening. 

Openingstijden

De avondopenstelling vervalt bij het Klantcontactcentrum. De openingstijden zijn nu op maandag van 08.15 tot 17.00 uur.

Afspraak

Op dit moment kunt u alleen telefonisch een afspraak maken via (040) 2083444. Maak een nieuwe afspraak als u verkouden bent, hoest of koorts heeft. Kom alleen, behalve als het noodzakelijk is om met meerdere personen tegelijk te komen.

Direct regelen

We beperken onze dienstverlening tot producten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet digitaal kunnen worden verstrekt. Regel alles zo veel mogelijk online. Ga hiervoor naar de webpagina 'Direct regelen'.

Samen beschermen we de mensen om ons heen!

Sluit venster

Ik ben het niet eens met de beslissing van de gemeente. Wat nu?

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Wordt een aanvraag afgewezen en denkt u dat de gemeente een fout maakt? Neem dan eerst contact met de gemeente via telefoonnummer 040-208 34 44 op om te achterhalen hoe ze tot de indicatiestelling gekomen is.

Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u een bezwaar indienen bij de gemeente. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de datum van verzending van de beschikking ingediend zijn. In het bezwaarschrift dient in ieder geval te staan:

  • uw naam, adres en geboortedatum;
  • een dagtekening;
  • een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar maakt;
  • de redenen waarom u het niet eens bent met de beslissing.

U kunt het bezwaarschrift opsturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard of digitaal indienen.