Werk- en verkeersinfo

De komende jaren wordt er hard gewerkt aan een bereikbaar en leefbaar dorp. Er ligt er een heel pakket aan maatregelen om een eind te maken aan de files in het centrum en op de toegangswegen van en naar Valkenswaard. Grote projecten in uitvoering zijn de herinrichting Europalaan, de N69 en 30-km zones in bebouwde kom. Lees er meer over op onze website Bereikbaar Valkenswaard.

Bezoek onze website Bereikbaar Valkenswaard

Ga verder naar projecten in uitvoering Masterplan Centrum

Werkzaamheden Emmalaan op 19 november
Dinsdag 19 november moet Enexis werkzaamheden verrichten onder de rijbaan van de Emmalaan. 

Groot onderhoud rijbaan Bakkerstraat
De gemeente voert vanaf maandag 4 november groot onderhoud uit aan de rijbaan in het deel van de Bakkerstraat tussen de Hofstraat en de Hegmulder. De werkzaamheden duren naar verwachting vier weken, tot uiterlijk vrijdag 29 november

Werkzaamheden waterleiding Dommelen noord
In opdracht van Brabant Water voert aannemer Hurkmans B.V. werkzaamheden uit aan waterleidingen in Dommelen noord. De werkzaamheden nemen in totaal 16 weken in beslag, dus tot het eind van dit jaar.

Rioolreiniging Kerkakkers, Hoge Akkers en Schaapsloop
Als onderdeel van periodiek onderhoud gaat de firma Adriaans in opdracht van de gemeente vanaf 21 oktober tot half december de riolering reinigen in de wijken Kerkakkers, Hoge Akkers en het regenwaterriool op de Schaapsloop.

Laatste fase herstel waterhuishouding Malpie
Vanaf 22 november vinden de afrondende werkzaamheden binnen dit project plaats. De werkzaamheden duren naar verwachting ongeveer drie weken, dus tot half december.